Zamestnanci

Organizačná štruktúra zamestnancov MŠ Domaniža 

 

Riaditeľka MŠ

Bc. Eva Martišíková

 

Pedagogickí zamestnanci

1. trieda:  

                Bc. Marianna Hrenáková

                Bc. Katarína Michálková

2. trieda:   

                Ing. Marcela Lednická  

                Bc. Renáta Maková

3. trieda:   

                Bc. Anna Dudáková

                Bc. Eva Martišíková

4. trieda:   

                Soňa Babejová

                Mgr. Jana Chalányová

 

Nepedagogickí zamestnanci

Marcela Jaholčíková   -  prevádzkový pracovník

Mária Kardošová        -  prevádzkový pracovník

 

Zamestnanci školskej jedálne

Bc. Anna Pavlovičová  -  vedúca ŠJ

Alena Laginová           -  hlavná kuchárka

Vlasta Haviarová        -  kuchárka

Iveta Miklánková        -  pracovník v prevádzke