Vnútroškolské projekty

Vnútroškolské projekty v šk. roku 2018/2019 budú realizované v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách. Koordinátormi projektov sú kmeňový zamestnanci MŠ Domaniža, ktorých cieľom bude prostredníctvom rôznych aktivít plniť ciele vnútroškolských projektov.

V šk. roku 2018/2019 budú realizované nasledujúce projekty:

  • Environmentálna výchova - Bádatelia - projekt zameraný na rozvoj environmentálneho cítenia a správania sa k prírode, prírodnému prostrediu a potrebe jeho ochrany.
  • Malí športovci - cieľom projektu bude u detí zaujímavou a hravou formou vzbudiť záujem o šport, športové aktivity - vypestovať si pozitívny vzťah k športu, ako aj zaujať pozitívny postoj k zdravému životnému štýlu v súlade s Národným akčným plánom prevencie obezity u detí. 
  • Veselé zúbky - v spolupráci s DM-Drogerie markt a s využitím inštruktážnych CD - Colgate vzbudiť záujem detí o starostlivosť o zuby, ich čistenie (správne techniky čistenia), ako aj vyberať si zdravé potraviny prospešné pre zdravý chrup.
  • Tvorivé dielne - cieľom projektu je rozšíriť deťom rozhľad a zdokonaliť ich zručnosti, tvorivosť, predstavivosť pri vytváraní produktov z prírodnín. Tvorivé dielne budú realizované aj v spojitosti s ročným období a tradíciami v regióne.