2% dane

Vážení rodičia !

 

Aj tento rok môžete prispieť k rozvoju MŠ Domaniža darovaním 2% z Vašich daní prostredníctvom nadácie Spoločne pre región.

 

V roku 2014 sme začali spolupracovať s nadáciou Spoločne pre región a práve touto formou spolupráce chceme získať finančné prostriedky pre MŠ na vybavenie školského dvora športovými potrebami.

 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne osobne vyzdvihnúť v MŠ.

 

Tlačivá na 2% za rok 2018:

 

!!! POTVRDENIE o zaplatení dane a VYHLÁSENIE na darovanie 2% dane musia byť na nových predpísaných tlačivách !!!

 

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte dátum zaplatenia dane, vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte oba formuláre (vyhlásenie a potvrdenie) daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo  do našej MŠ.

 

Ďakujeme.