Poradné orgány školy

Rada školy

Mgr. Martina Jantáková      - predseda RŠ, pedagogický zamestnanec

Ing. Marcela Lednická        - pedagogický zamestnanec

Mária Kardošová                - nepedagogický zamestnanec

Monika Dzureková             - zástupca rodičov

Martina Galková                - zástupca rodičov

Lucia Mišúrová                   - zástupca rodičov

Ladislav Mišúr                    - zástupca zriaďovateľa

Ing. František Špánik         - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Ivana Špániková        - zástupca zriaďovateľa

 

Rada rodičov (ZRŠ)

Renáta Lednická                - predseda RR

Monika Dzureková

Ing. Katarína Kardošová

Zuzana Kardošová

Michaela Kvaššayová

Iveta Nováková

Ivana Vančová