Poradné orgány školy

Rada školy

Martina Galková            - predseda RŠ, zástupca rodičov

Monika Dzureková         - zástupca rodičov

Dana Toporová              - zástupca rodičov

Soňa Babejová              - pedagogický zamestnanec

Ing. Marcela Lednická    - pedagogický zamestnanec

Mária Kardošová            - nepedagogický zamestnanec

Ladislav Mišúr                - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Ivana Špániková     - zástupca zriaďovateľa

Sara Dagmar Gallo Veselá - zástupca zriaďovateľa

 

Rada rodičov (ZRŠ)

Renáta Lednická              - predseda RR

Monika Dzureková

Ing. Katarína Kardošová

Zuzana Kardošová

Michaela Kvaššayová

Iveta Nováková

Mgr. Ivana Vančová