Prevádzka MŠ

Materská škola Domaniža je otvorená v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. – 15.45 hod.

 

Denná organizácia prijímania a odovzdávania detí do MŠ:

 

Prijatie detí do tried:

Blok A:

  • v čase od 6.30 – 7.00 hod. sa deti z 1. a 3. triedy schádzajú na prízemí bloku A, 
  • od 7.00 hod. odovzdávajú rodičia deti učiteľkám na kmeňové triedy podľa zaradenia do tried.

Blok B:

  • v čase od 6.30 – 7.00 hod. sa deti z 2. a 4. triedy schádzajú na prízemí bloku B,
  • od 7.00 hod. odovzdávajú rodičia deti učiteľkám na kmeňové triedy podľa zaradenia do tried.  

 

 

Odovzdávanie detí rodičom:

Blok A:

  • od 14.30 – 15.10 hod. na kmeňových triedach podľa zaradenia do tried,
  • od 15.10 – 15.45 hod. budú všetky ostávajúce deti z 1. a 3. triedy sústredené na prízemí bloku A.

 

Blok B:

  • od 14.30 – 15.10 hod. na kmeňových triedach podľa zaradenia do tried,
  • od 15.10 – 15.45 hod. budú všetky ostávajúce deti z 2. a 4. triedy sústredené na prízemí bloku B.