Archív článkov

Zápis detí do MŠ

31.01.2018 12:00
Vážení rodičia, termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2018/2019 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.    Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky...

—————

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55
Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci na  číslo účtu:   SK48 5600 0000 0028 0818 2010 kód banky: 5600 VS: uvádzajte podľa pridelenia...

—————