Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia!

 

V dňoch 29. 03. a 03. 04 2018 (t.j. štvrtok a utorok) majú žiaci ZŠ veľkonočné prázdniny.

Z organizačných dôvodov zisťujeme záujem rodičov o prevádzku MŠ v týchto dňoch. V prípade záujmu o dochádzku v čase veľkonočných prázdnin, zapíšte Vaše dieťa na priložené hárky v „blokoch A a B“.

 

MŠ bude otvorená v prípade zapísania min. počtu 10 detí.

 

Deti prihlasujte najneskôr do 27. 03. 2018 (t.j. utorok) do 12.00 hod.

Riadna prevádzka MŠ pokračuje stredu 04. 04. 2018 od 6.30 hod.Testovanie školskej zrelosti detí

Vážení rodičia!

 

Testovanie školskej zrelosti detí  4. triedy – predškolákov sa uskutoční v utorok

13. 03. 2018 od 7.30 hod.

 

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.30 hod.

 

Konzultácie po testovaní ohľadom školskej zrelosti v ten deň nebudú. Termín a čas konzultácii Vám spresníme neskôr .


Fotogaléria

Veselé zúbky 2 - tu


Plavecký výcvik - preložený

Vážení rodičia!      

Z dôvodu opätovne stúpajúcej chorobnosti detí a uzatvorenia bazéna na krytej plavárni v Považskej Bystrici sa plavecký výcvik prekladá na 23. - 27. 4. 2018.

Podmienky plaveckého výcviku zostávajú nezmenené. 


2 %

Viac informácii tu


Vážení rodičia,

zápis detí na predprimárne vzdelávanie k septembru 2018 bude od 30. 04. – 31. 05. 2018. 

 

Tlačivo –  Žiadosť o prijatie do MŠ  si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy.

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť (oboma zákonnými zástupcami), ako aj potvrdenú detským lekárom spolu s údajom o očkovaní dieťaťa je potrebné osobne odovzdať riaditeľke školy, prípadne učiteľkám, ktoré žiadosť zaevidujú. 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti od 3 – 6 rokov veku.

Prednostne sa prijímajú:

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deti po dovŕšení 2 rokov veku budú prijaté v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – kapacita školy.

 

Viac informácii tu: Podmienky prijatia do MŠ


Školská zrelosť

Praktické informácie pre rodičov detí - predškolákov k zápisu do 1. ročníka ZŠ.

Viac informácii tu


Jarné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža bude počas jarných prázdnin, t.j. od 19. 02 - 22. 02. 2018  pre prihlásené deti zabezpečená na bloku A na prízemí v 2. triede.


Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

karneval

Karneval 2018

 


Prerušená prevádzka

Vážení rodičia!

Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí bude na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici prevádzka MŠ Domaniža dňa

16. 02. 2018, t.j. piatok  prerušená.

Na tento deň budú deti automaticky zo stravy odhlásené.

 

Počas jarných prázdnin, t.j. od 19. – 22. 02. 2018 bude pre prihlásené deti prevádzka zabezpečená na bloku A na prízemí.

V prípade zhoršeného zdravotného stavu prihlásených detí žiadáme, tieto deti odhlásiť v pondelok do 7.15 hod. Ak počet prihlásených detí klesne, bude prevádzka MŠ prerušená aj v čase jarných prázdnin.

Riadna prevádzka MŠ bude pokračovať po jarných prázdninách pondelok 26. 02. 2018 od 6.30 hod.


Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia!

Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici bude prevádzka MŠ Domaniža z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušená od 13. – 14. 02. 2018.

MŠ bude opäť otvorená štvrtok 15. 02. 2018 od 6.30hod.

Na tieto dva dni budú všetky deti automaticky zo stravy odhlásené. V prípade pokračujúcej choroby žiadame deti odhlasovať štvrtok do 7.15 hod.


Jarné prázdniny

Vážení rodičia!

V dňoch 19. 02. – 22. 02. 2018 majú žiaci ZŠ jarné prázdniny.

Z organizačných dôvodov zisťujeme záujem rodičov o prevádzku MŠ. V prípade záujmu zapíšte Vaše dieťa vo vstupných vestibuloch „bloku A a B“. Deti prihlasujte najneskôr do 15. 02. 2018 t.j. štvrtok do 12.00 hod.

Materská škola bude otvorená v prípade zapísania min. počtu 10 detí.

 

Dňa 23. 02. 2018 t.j. piatok bude MŠ z prevádzkových dôvodov zatvorená.

 

Riadna prevádzka MŠ pokračuje v pondelok 26. 02. 2018.


KARNEVAL

Vážení rodičia,

karneval pre deti sa uskutoční v stredu 7. 2. 2018 v dopoludňajších hodinách na jednotlivých triedach.

Prosíme Vás, aby ste deťom pripravili masky do skriniek. Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa bude v čase vianočných prázdnin, t.j. od 27. 12. 2017 do 05. 01. 2018  prevádzka MŠ Domaniža prerušená.

Riadna prevádzka pokračuje v pondelok 08. 01. 2018.


Vianočná besiedka


Čarovačky, povedačky, vinšovačky

V uplynulom týždni nás navštívilo bábkové divadielko Teatro Pimprlo s vianočným predstavením Čarovačky, povedačky, vinšovačky.

Deti tak mali možnosť spoznať ľudové tradície, povery, kúzla vychádzajúce zo spôsobu života ľudí na Slovensku v minulosti za čias, "kedy ľudia v dreveniciach v peci ešte kúrili drevom, keď vianočné stromčeky papierovými reťazami zdobili ..." 


Divadlo - Čarovačky, povedačky, vinšovačky


Mikuláš v našej škôlke

Mikuláš v našej škôlkeVianočné fotenie

Vážení rodičia,

vianočné fotenie detí prostredníctvom f. Foto Jana bude v piatok 20. 10. 2017 od cca 10.00 hod.

 


Do fotogalérie boli pridané nové fotky.


 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riadna prevádzka Materskej školy Domaniža začína 4. septembra 2017, t.j. pondelok od 6.30 hod.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2017/2018 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

Zároveň Vás žiadame, aby ste deti priviedli najneskôr do 8.00 hod, nakoľko sa budova MŠ zamyká z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.


Vážení rodičia,

v mene všetkých detí MŠ Domaniža Vám srdečne ďakujeme za darovanie 2% z daní za rok 2016.

Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie telovýchovného náčinia do záhrady MŠ.

Ďakujeme


Oznamy

Zápis detí do MŠ

31.01.2018 12:00
Vážení rodičia, termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2018/2019 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.    Tlačivo si...

—————

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55
Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci...

—————


Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste pri platení

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt)  uvádzali správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený Vášmu dieťaťu pri nástupe do MŠ.

Variabilný symbol príspevku za pobyt je 3 – číselný. Symbol sa počas celého pobytu dieťaťa v MŠ nemení!

 

Školské stravovanie

Pri uhrádzaní platby za stravu v MŠ, uvádzajte variabilný symbol 4 – číselný, ktorý je uvedený na šeku za stravu v MŠ.

Ďakujeme