Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2019/2020 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

 

Užitočné odkazy:


Žiadosti do MŠ - rozhodnutia

Vážení rodičia,

rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa budú vydávané do 30. 06. 2019.

O termíne osobného prevzatia rozhodnutia budete telefonicky informovaní.

 

Rodičovské združenie pre novoprijaté deti bude 24. 06. 2019, t.j. pondelok o 15.30 hod. v jedálni MŠ.


Vážení rodičia,

v pondelok dopoludnia, t.j. 27.5.2019 budú mať deti divadielko - Cesta okolo sveta.

Vstupné bude hradené zo ZRŠ.


Foto Jana

Vážení rodičia,

v stredu 16. 5. 2018  bude v našej MŠ fotografovať deti na koncoročné tablá fi.  FOTO JANA.

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.45 hod.

V prípade záujmu o rodinné foto Vás žiadame, aby ste prišli na 9.30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.Viac tu: https://msdomaniza.webnode.cz/

Foto Jana

Vážení rodičia,

v stredu 16. 5. 2018  bude v našej MŠ fotografovať deti na koncoročné tablá fi.  FOTO JANA.

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.45 hod.

V prípade záujmu o rodinné foto Vás žiadame, aby ste prišli na 9.30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.Viac tu: https://msdomaniza.webnode.cz/

Foto JANA

ážení rodičia,

v stredu 16. 5. 2018  bude v našej MŠ fotografovať deti na koncoročné tablá fi.  FOTO JANA.

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.45 hod.

V prípade záujmu o rodinné foto Vás žiadame, aby ste prišli na 9.30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.Viac tu: https://msdomaniza.webnode.cz/

Vážení rodičia,

fotografovanie detí MŠ na koncoročné tablá prostredníctvom f. FOTO JANA bude prebiehať v utorok

14. 5. 2019.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o koncoročné tablá, budú fotené všetky deti. V prípade, že nebudete mať záujem o sadu, prípadne iné formáty fotografií, nahláste túto skutočnosť na kmeňovej triede Vášho dieťaťa.

Zároveň Vás prosíme, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.45 hod.

V prípade záujmu o rodinné foto Vás žiadame, aby ste prišli na 9.30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.Máj, máj, máj ...

Máj, máj, máj, zelený,
pod obločkom sadený ...
 
 
Viac fotogaléria tu.Veľkonočné prázdniny - prevádzka MŠ

Vážení rodičia,
prevádzka materskej školy bude počas veľkonočných prázdnin,
t.j. štvrtok 18.4.2019
zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A v 1.triede.
 
V utorok 23.4.2019 bude prevádzka MŠ z prevádzkových dôvodov prerušená.
 
Riadna prevádzka pokračuje v stredu 24.4.2019.

Vážení rodičia,
zápis detí na predprimárne vzdelávanie k septembru 2019 bude od 02. 05. – 31. 05. 2019.
 
Tlačivo – „Žiadosť o prijatie do MŠ“ si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy.
 
Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti od 3 – 6 rokov veku.
 
Prednostne sa prijímajú:
 1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
 
Deti vo veku 2-3 rokov budú prijaté až po umiestnení všetkých detí nad 3 roky v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky školy.
 
Viac informácii na webovej stránke školy: Podmienky prijatia do MŠ.
 

Veľkonočné tvorivé dielne

Veľkonočné tvorivé dielne - plagát

2%

Vic informácií tu


Plavecký výcvik - zrušený

Vážení rodičia,
z dôvodu zatvorenia bazéna vo Wellness Swim Clube od zajtrajšieho dňa až do odvolania je
 
plavecký výcvik "predškolákov" zrušený.
 
V prípade opätovného otvorenia bazéna Vás budeme včas informovať.
 
Ďakujeme za pochopenie.

 


Morena, Morena

Volám ťa slniečko, haló, haló,
tepla je na svete málo, málo,
vylez a rozožeň zimu, zimu,
zober si so sebou Morenu, Morenu.
 
 
 

Divadlo - Danka a Janka

 

Oznámenie


Do fotogalérie boli pridané fotografie:


Jarné prázdniny

Vážení rodičia!
 
Prevádzka materskej školy bude počas jarných prázdnin,
t.j. od 04. - 08. 03. 2019
zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A v 1. a 4. triede.
 
Rozdelenie detí na triedy bude vyvesené vo vstupnom vestibule bloku A.

Divadelné predstavenie

Vstupné bude hradené zo ZRŠ.


Karneval v MŠ

Vážení rodičia,
KARNEVAL pre deti MŠ sa uskutoční
štvrtok 28. 02. 2019 v dopoludňajších hodinách.
 
Prosíme Vás, aby ste deťom do skriniek pripravili masky.
 
 


Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia!

Z dôvodu výrazne stúpajúceho počtu chrípkových, respiračných a iných ochorení detí MŠ Domaniža v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 15/2005-R a na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici bude prevádzka MŠ Domaniža

prerušená od 30. 01. – 01. 02. 2019.

Na tieto dni budú deti automaticky odhlásené zo stravy.

MŠ bude opäť otvorená pondelok 04. 02. 2019 od 6.30hod.

 


Zimná olympiáda


Informácie veducej ŠJ

Podmienky dotácie na stravu pre "predškolákov"

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV.pdf (94828)

 

S účinnosťou od 01. 01. 2019 sa mení platba za školské stravovanie.

Platba za stravovanie-nová.pdf (277,9 kB)Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža bude počas vianočných prázdnin, t.j. 07. 01. 2019 (pondelok) zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A v 1. triede na prízemí.

 

Prihlásené deti na uvedený deň nebude možné z prevádzkových dôvodov zo stravy odhlásiť.


Žabka BUPI

Milá mamička a ocko,

štvrtok 6.12. bol pre nás významný deň. Významný  nielen preto, že nás v našej materskej škole navštívil sv. Mikuláš so svojou družinou, ale i preto, že sme s napätím očakávali výsledky žrebovania žabky BUPI. Nedočkavo sme vyčkávali, pozerali stránky BUPI, no stále nič.

O to väčšmi sme sa potešili, keď nám dnes zazvonil telefón a tam sa ozvala žabka BUPI. Radostným hlasom nám oznámila úžasnú správu:  „Gratulujem deťom MŠ Domaniža. Vyhrali ste v súťaži so žabkou BUPI – balíček kozmetiky BUPI a darček pre deti. Tie Vám prídeme v januári 2019 osobne odovzdať spoločne s princeznou“.

Veľmi sme sa radostnej správe potešili, ako aj balíčkom kozmetiky BUPI – lebo mydlová pena BUPI nás sprevádza každodenným umývaním rúk. No najväčšmi sme sa potešili, že skvelú výhru nám príde osobne odovzdať princezná so žabkou BUPI a budeme si môcť s nimi zatancovať na ich pesničku a predovšetkým im poďakovať za skvelú výhru.

Poďakovať sa však chceme aj VÁM, milí rodičia,

 • ĎAKUJEME, že ste sa s nami zapojili do súťaže o rozprávkový hrad a ďalšie skvelé ceny.  
 • ĎAKUJEME, že ste pre detičky pripravili skvelé kostýmy.
 • ĎAKUJEME, že ste spoločne s nami hlasovali za našu materskú školu.
 • Veríme, že nás aj naďalej budete podporovať v ďalších aktivitách a súťažiach.

ĎAKUJEME


Vianočná besiedka


Divadelné predstavenie


Platby za pobyt a stravu v MŠ

Vážení rodičia,
prosíme Vás, aby ste platby za pobyt a stravu v MŠ za mesiac december 2018 uhradili najneskôr
 
do 16. 12. 2018.
 
Ďakujeme

Výchovný koncert


Jesenné prázdniny

Vážení rodičia,

z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí (menej ako 10) na dochádzku do MŠ počas jesenných prázdnin, bude MŠ v zmysle Školského poriadku a so súhlasom zriaďovateľa zatvorená.

Riadna prevádzka MŠ bude pokračovať v pondelok 05. 11. 2018.


Karneval žabky Bupi

 

„Hop hop žabka skákavá, mokrú pieseň rada má ...“  

 

 

Takto si v piatok veselo spievali, tancovali a zabávali sa detičky MŠ v čarovných kostýmoch. Na karneval žabky Bupi prišli pozrieť z rybníčka aj ostatné kamarátky žabky, prekrásne princezné, zlatovlásky aj pôvabné baletky. No neprišli len čarovné princezné, ale aj hasiči, udatní rytieri a piráti na rozprávkových koráboch. Zábava to bola veľká, plná tanca, farebných bubliniek a šťastných tváričiek detí.

Milí rodičia, srdečne Vám ďakujeme, že ste spoločne s deťmi pripravili úžasné kostýmy na Bupi karneval a umožnili nám sa zapojiť do súťaže o rozprávkové výhry a najmä rozprávkový hrad BUPI na školský dvor.

Ďakujeme a budeme radi, keď nás v termíne od 5.11. do 5.12. 2018 svojim hlasom podporíte na stránke

 https://vyhraj.bupi.sk/

Veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí a na školskom dvore už čoskoro bude stáť rozprávkový hrad Bupi.

Karneval žabky BUPI


Šarkaniáda v MŠ

Prišiel ku nám taký hosť, 

pestrý je i dlhý dosť.

Veľké oči, žiadne uši,

ktože to je, nik netuší.

Modré zuby, žltý nos

Je to strašiak?

Ach, pomoc!

Ale kdeže, šarkan je to,

čo si lieta ponad riekou.

 

Šarkaniáda v MŠ


Domostos pre MŠ

Milá mamička, ocko, milí priatelia,

prosíme Vás, aby ste nás v našej snahe podporili a svojou registráciou na stránke „DOMESTOS PRE ŠKOLY“ nám dali svoj hlas.

 

https://www.domestospreskoly.sk/pro-rodice

 

Ďakujeme a držte nám palce.


 

Milí rodičia,     

v piatok 26.10.2018 sa v MŠ uskutočí

ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL SO ŽABKOU BUPI.

 

Prosíme Vás, aby ste deťom na tento deň pripravili masky podobné postavičkám na produktoch Bupi (zlatovláska, pirát, baletka, hasič, rytier, princezná, žabka).

V prípade, že žiadnu z týchto masiek nemáte, oblečte dieťa do zelených farieb.

 

Fotografie z karnevalu budú následne nahraté na stránku www.vyhraj.bupi.sk.

V termíne od 5. 11. – 5. 12. 2018 budete môcť hlasovať za našu MŠ

a tak s nami zabojovať o ROZPRÁVKOVÉ VÝHRY:

 

 • HLAVNÁ VÝHRA: 3x Rozprávkový hrad Bupi na školský dvor.
 • DRUHÁ VÝHRA: 3x balíček kozmetiky Bupi pre najkreatívnejšie fotografie z karnevalu v MŠ a darčeky pre deti, ktoré im osobne prinesie skutočná princezná so žabkou Bupi.

Tešíme sa na zábavný a rozprávkový deň, ktorý so žabkou Bupi prežijeme už tento piatok.

ĎAKUJEME za Vašu ochotu a pomoc.


Jesenné tvorenie rodičov s deťmi

 


Fotogaléria

 

       Starí rodičia – to je dar z neba,

dávajú nám viac, ako je nám treba.

Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

vďaka nim sa nebojíme žiadneho kárania.

       Za všetko Vám ďakujeme, babka i dedko,

že ste nám z lásky vždy dali všetko...

 

Besiedka pre starkých 2018


Šarkaniáda

Vážení rodičia,
štvrtok 18.10.2018 sa v našej MŠ uskutoční „Šarkaniáda“
 
Prosíme Vás, aby ste deti vhodne obliekli a obuli.
 
Zároveň pre všetky „šikovné deti a ich rodičov“ vyhlasujeme súťaž o najatraktívnejšieho, najzaujímavejšieho a najfarebnejšieho šarkana.
 
Každý „vyrobený“ šarkan získa odmenu.
 
V prípade nepriaznivého počasia bude šarkaniáda preložená, o náhradnom termíne budete včas informovaní.


Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
plenárne zasadnutie Rady rodičov sa z  organizačných dôvodov presúva na

2. 10. 2018 o 15.45 hod. (utorok)
v jedálni MŠ.
 
Vaša účasť je potrebná z dôvodu voľby nového člena do Rady školy pri MŠ Domaniža.
 
Ďakujeme za pochopenie.

Foto JANA

Vážení rodičia,
ponúkame Vám možnosť "vianočného fotenia" detí v našej materskej škole.
 
V prípade záujmu, nahláste Vaše dieťa triednym učiteľkám spolu s rozmerom, počtom fotografii, príp. sady. Ceny jednotlivých fotografii sú uvedené na cenníku.
 
Deti sa budú fotiť len na základe Vášho záujmu.
 
 

Ďakujeme

Vážení rodičia,

aj keď rekonštrukcia materskej školy ešte neskončila, pomaly sa blíži ku koncu a deti tak budú môcť naplno využívať nielen triedy, ale aj záhradu MŠ.

Veľa práce už máme za sebou, no veľa nás ešte čaká.

Touto cestou by som chcela poďakovať Vám, rodičom detí za pomoc, či už formou sponzorského daru, alebo prác v záhrade, ako aj za trpezlivosť počas uplynulých dvoch týždňov, taktiež všetkým zamestnancom MŠ a v neposlednom rade aj zriaďovateľovi – obci Domaniža


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt MŠ

Vážení rodičia,
prosíme Vás, aby ste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt)
 
v sume 10,- €/mesačne
 
uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci na číslo účtu:
 
SK48 5600 0000 0028 0818 2010
kód banky:  5600
 
VS uvádzajte podľa pridelenia u učiteliek na triedach.
 
Od poplatku za pobyt MŠ sú oslobodené všetky deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, t.j. deti 3. a 4. triedy.

Lego, Továreň, Muž, Pracovník, Prilba

Vážení rodičia,

nakoľko na budove materskej školy naďalej pokračujú rekonštrukčné práce, prosíme Vás, aby ste dbali na zvýšenú bezpečnosť a pohybovali sa výlučne po asfaltovej ploche pred budovou MŠ. 

Ďakujeme za pochopenie.


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riadna prevádzka Materskej školy Domaniža začína 4. septembra 2017, t.j. pondelok od 6.30 hod.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2017/2018 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

Zároveň Vás žiadame, aby ste deti priviedli najneskôr do 8.00 hod, nakoľko sa budova MŠ zamyká z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.Viac tu: https://msdomaniza.webnode.cz/

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riadna prevádzka Materskej školy Domaniža začína 4. septembra 2017, t.j. pondelok od 6.30 hod.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2017/2018 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

Zároveň Vás žiadame, aby ste deti priviedli najneskôr do 8.00 hod, nakoľko sa budova MŠ zamyká z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.Viac tu: https://msdomaniza.webnode.cz/

Vážení rodičia,

riadna prevádzka Materskej školy Domaniža začína          3. septembra 2018, t.j. pondelok od 6.30 hod.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2018/2019 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli najneskôr do 8.00 hod, nakoľko sa budova MŠ zamyká z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.

Zároveň Vás žiadame, aby ste dodržali dennú prevádzku MŠ, t.j. od 6.30 hod. do 15:45 hod.

 

Nakoľko na budove materskej školy naďalej pokračujú rekonštrukčné práce, prosíme Vás, aby ste dbali na zvýšenú bezpečnosť.

Ďakujeme za porozumenie.


Rekonštrukcia MŠ

Vážení rodičia,

nakoľko sa od dnešného dňa začalo s rekonštrukciou materskej školy, prosíme Vás, aby ste pri príchode a odchode z MŠ dbali na zvýšenú bezpečnosť.Lego, Továreň, Muž, Pracovník, Prilba

Dúfame, že rekonštrukcia MŠ prebehne počas letných prázdnin bez problémov a v septembri Vás a všetky deti bude môcť privítať škôlka v novom šate.

Ďakujeme za pochopenie.

 


Letné prázdniny - prevádzka MŠ

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža bude v čase letných prázdnin, t.j.     od 02. 07. – 20. 07. 2018

zabezpečená

pre prihlásené deti v bloku A  nasledovne:

 • deti 1. a 3 triedy na prízemí,
 • deti 2. a 4. triedy na poschodí.

 

kapacitných dôvodov už nie je možné deti prihlasovať na dochádzku do MŠ v čase letných prázdnin.

 

 

Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí, aby platbu za pobyt dieťaťa v MŠ počas letných prázdnin uhradili najneskôr do 16. 07. 2018

v sume 6,70 na účet MŠ.

 


Rozhodnutia o prijatí do MŠ

Vážení rodičia!

V dňoch 18., 19., 21. a 22. 6. 2018 si v čase od 10.00 - 15.00 hod. môžete osobne vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí do MŠ Domaniža.

 

Rodičovské združenie pre novoprijaté deti bude 26. 6. 2018 o 15.30 hod. v jedálni MŠ.


Logopedická depistáž v MŠ

Vážení rodičia!

Dňa 21. 06. 2018 sa uskutoční v MŠ Domaniža logopedická depistáž, ktorú uskutoční logopedička Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Púchov.

V prípade, že máte záujem o logopedickú depistáž, vypíšte informovaný súhlas a odovzdajte triednej učiteľke Vášho dieťaťa. Závery logopedickej depistáže môžete následne konzultovať osobne s logopedičkou, prípadne telefonicky, alebo v inom dohodnutom termíne.

Logopedická depistáž je určená pre všetky deti MŠ Domaniža.  

V prípade, že dieťaťu bude navrhnutá ďalšia logopedická starostlivosť, bude plne na Vašom rozhodnutí, ktorého logopéda alebo zariadenie navštívite.

 


Fotogaléria:

- Polícia v MŠ

- Deň detí 2018


Školský výlet

 

Vážení rodičia!

Dňa 11. 06. 2018, t.j. pondelok organizujeme pre všetky deti MŠ Domaniža školský výlet na rodinnú usadlosť Prečín – Vládske.

Vzhľadom k tomu, že výlet je pre všetky deti MŠ, bude prevádzka v dopoludňajších hodinách prerušená, pokračovať bude podľa denného režimu MŠ po návrate z výletu do 15.45 hod.

Z organizačných dôvodov Vás žiadame, aby ste v prípade záväzného záujmu zapísali Vaše dieťa na kmeňovej triede.

V prípade, že sa nazbiera min. 10 detí, ktoré by nemali záujem o výlet, bude pre ne zabezpečená prevádzka v MŠ.

Platba:

 • interaktívne vzdelávacie aktivity                3,- €

Doprava:

 • vlastným autobusom hradeným zo ZRŠ

Viac informácii v šatniach detí.


Deň detí


Polícia v našej MŠ

Vážení rodičia,

zajtra, t.j. 24. 05. 2018 nás dopoludnia prídu navštíviť príslušníci Policajného zboru SR v Považskej Bystrici.

Predvedú nám niečo zo svojho povolania, prácu so služobným psom a zdôvodnia nám, prečo je ich práca dôležitá a občas aj určite nebezpečná.


Prevádzka MŠ - letné prázdniny

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ v čase letných prázdnin, t.j. od 2.7. – 20.7. 2018  predbežne zabezpečená na bloku A v 1. a 2. triede pre najviac 42 detí (z kapacitných dôvodov)dôvodu rekonštrukcie bloku B.

 

Nakoľko je v čase letných prázdnin plánovaná postupne celková rekonštrukcia budovy materskej školy, žiadame Vás, aby ste sa zapisovali najmä tí, ktorí z nutných dôvodov budete potrebovať zabezpečiť prevádzku pre svoje dieťa na uvedené dni.

 

V prípade, že z dôvodu vyššie uvedenej rekonštrukcie bude potrebné prevádzku MŠ obmedziť – prerušiť, budete o tejto situácii včas informovaní.

 

Ďakujeme za porozumenie.


 

Do fotogalérie boli pridané nové fotky:

Deň matiek 2018


Besiedka - Deň matiek


Foto Jana

Vážení rodičia,

v stredu 16. 5. 2018  bude v našej MŠ fotografovať deti na koncoročné tablá fi.  FOTO JANA.

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.45 hod.

V prípade záujmu o rodinné foto Vás žiadame, aby ste prišli na 9.30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.


Staviame my máje ...

"Staviame my máje,

čo nám daju za ne ..."

 

Stavanie mája


DHZ Domaniža v našej škôlke

Čože sa to vonku deje?

Oheň horí na záhrade.

Kričíme hneď na námestie:

„Horí v našej škôlke presne“.

DHZ –tku v obci máme,

v škôlke ju radi privítame.

Aby sa vždy celkom presne,

postavili ohňu v ceste.

Oheň tak hneď zahasili,

a všetkých nás tým zachránili.

 

Hasiči u nás v MŠ


DEŇ ZEME

V piatok 20. 04. 2018 sa všetky deti MŠ Domaniža zúčastnili oslavy DŇA ZEME.

V spolupráci s koordinátorku vnútroškolského projektu a p. učiteliek si deti prostredníctvom zážitkového učenia – pripravených aktivít upevnili vedomosti o našej Zemi, o potrebe starostlivosti o ňu, o separovaní a recyklovaní odpadu a pod. Naučili sa, prečo je dôležité starať sa o prírodu, čo im aj pripomenie získaná medaila za úspešné splnenie aktivít a desatoro ochrany prírody.

Desatoro ochrany prírody

Deň zeme - mravčekovia

Deň zeme - lienky

Deň zeme - sovičky

Deň zeme - včielky


Plavecký výcvik

Vážení rodičia detí 3. a 4. triedy,

prosíme Vás, aby ste v priebehu budúceho týždňa, t.j. 23. – 27. 04. 2018 privádzali deti, ktoré sú prihlásené na plavecký výcvik  do MŠ najneskôr do 7.50 hod. nakoľko už o 8.00 hod. majú raňajky.

Po raňajkách odchádzajú autobusom na plavecký výcvik.

Zároveň Vás prosíme, aby ste deťom pripravili do ruksakov veci podľa zoznamu, ktorý ste dostali pri zapisovaní sa na plavecký výcvik.

 Zoznam potrebných vecí na plavecký 

 

Režim dňa detí 3. a 4. triedy počas plaveckého výcviku:

 • Deti, ktoré sú prihlásené na plavecký výcvik odovzdajte učiteľke na bloku A na poschodí do 4. triedy. Tam budú sústredené aj po návrate z plavárne.

 

 • Deti, ktoré nepôjdu na plavecký výcvik odovzdajte učiteľke na bloku B na poschodí do 3. triedy. Tam budú počas celého týždňa aj v popoludní.

 Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža bude počas veľkonočných prázdnin, t.j. 29. 3. a 3. 4. 2018 zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A nasledovne:

 • deti 1. a 2. triedy na prízemí v 2. triede,
 • deti 3. a 4. triedy na poschodí v 4. triede.

Riadna prevádzka MŠ pokračuje v stredu 4. 4. 2018.


Fotogaléria

Do fotogalérie boli vložené nové fotky.

- O neposlušnej Alici

 

- Morena, Morena


Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia!

 

V dňoch 29. 03. a 03. 04 2018 (t.j. štvrtok a utorok) majú žiaci ZŠ veľkonočné prázdniny.

Z organizačných dôvodov zisťujeme záujem rodičov o prevádzku MŠ v týchto dňoch. V prípade záujmu o dochádzku v čase veľkonočných prázdnin, zapíšte Vaše dieťa na priložené hárky v „blokoch A a B“.

 

MŠ bude otvorená v prípade zapísania min. počtu 10 detí.

 

Deti prihlasujte najneskôr do 27. 03. 2018 (t.j. utorok) do 12.00 hod.

Riadna prevádzka MŠ pokračuje stredu 04. 04. 2018 od 6.30 hod.Testovanie školskej zrelosti detí

Vážení rodičia!

 

Testovanie školskej zrelosti detí  4. triedy – predškolákov sa uskutoční v utorok

13. 03. 2018 od 7.30 hod.

 

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ najneskôr do 7.30 hod.

 

Konzultácie po testovaní ohľadom školskej zrelosti v ten deň nebudú. Termín a čas konzultácii Vám spresníme neskôr .


Fotogaléria

Veselé zúbky 2 - tu


Plavecký výcvik - preložený

Vážení rodičia!      

Z dôvodu opätovne stúpajúcej chorobnosti detí a uzatvorenia bazéna na krytej plavárni v Považskej Bystrici sa plavecký výcvik prekladá na 23. - 27. 4. 2018.

Podmienky plaveckého výcviku zostávajú nezmenené. 


2 %

Viac informácii tu


Vážení rodičia,

zápis detí na predprimárne vzdelávanie k septembru 2018 bude od 30. 04. – 31. 05. 2018. 

 

Tlačivo –  Žiadosť o prijatie do MŠ  si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy.

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť (oboma zákonnými zástupcami), ako aj potvrdenú detským lekárom spolu s údajom o očkovaní dieťaťa je potrebné osobne odovzdať riaditeľke školy, prípadne učiteľkám, ktoré žiadosť zaevidujú. 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti od 3 – 6 rokov veku.

Prednostne sa prijímajú:

 1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deti po dovŕšení 2 rokov veku budú prijaté v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – kapacita školy.

 

Viac informácii tu: Podmienky prijatia do MŠ


Školská zrelosť

Praktické informácie pre rodičov detí - predškolákov k zápisu do 1. ročníka ZŠ.

Viac informácii tu


Jarné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža bude počas jarných prázdnin, t.j. od 19. 02 - 22. 02. 2018  pre prihlásené deti zabezpečená na bloku A na prízemí v 2. triede.


Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

karneval

Karneval 2018

 


Prerušená prevádzka

Vážení rodičia!

Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí bude na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici prevádzka MŠ Domaniža dňa

16. 02. 2018, t.j. piatok  prerušená.

Na tento deň budú deti automaticky zo stravy odhlásené.

 

Počas jarných prázdnin, t.j. od 19. – 22. 02. 2018 bude pre prihlásené deti prevádzka zabezpečená na bloku A na prízemí.

V prípade zhoršeného zdravotného stavu prihlásených detí žiadáme, tieto deti odhlásiť v pondelok do 7.15 hod. Ak počet prihlásených detí klesne, bude prevádzka MŠ prerušená aj v čase jarných prázdnin.

Riadna prevádzka MŠ bude pokračovať po jarných prázdninách pondelok 26. 02. 2018 od 6.30 hod.


Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia!

Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici bude prevádzka MŠ Domaniža z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušená od 13. – 14. 02. 2018.

MŠ bude opäť otvorená štvrtok 15. 02. 2018 od 6.30hod.

Na tieto dva dni budú všetky deti automaticky zo stravy odhlásené. V prípade pokračujúcej choroby žiadame deti odhlasovať štvrtok do 7.15 hod.


Jarné prázdniny

Vážení rodičia!

V dňoch 19. 02. – 22. 02. 2018 majú žiaci ZŠ jarné prázdniny.

Z organizačných dôvodov zisťujeme záujem rodičov o prevádzku MŠ. V prípade záujmu zapíšte Vaše dieťa vo vstupných vestibuloch „bloku A a B“. Deti prihlasujte najneskôr do 15. 02. 2018 t.j. štvrtok do 12.00 hod.

Materská škola bude otvorená v prípade zapísania min. počtu 10 detí.

 

Dňa 23. 02. 2018 t.j. piatok bude MŠ z prevádzkových dôvodov zatvorená.

 

Riadna prevádzka MŠ pokračuje v pondelok 26. 02. 2018.


KARNEVAL

Vážení rodičia,

karneval pre deti sa uskutoční v stredu 7. 2. 2018 v dopoludňajších hodinách na jednotlivých triedach.

Prosíme Vás, aby ste deťom pripravili masky do skriniek. Čarovačky, povedačky, vinšovačky

V uplynulom týždni nás navštívilo bábkové divadielko Teatro Pimprlo s vianočným predstavením Čarovačky, povedačky, vinšovačky.

Deti tak mali možnosť spoznať ľudové tradície, povery, kúzla vychádzajúce zo spôsobu života ľudí na Slovensku v minulosti za čias, "kedy ľudia v dreveniciach v peci ešte kúrili drevom, keď vianočné stromčeky papierovými reťazami zdobili ..." 


Divadlo - Čarovačky, povedačky, vinšovačky


Mikuláš v našej škôlke

Mikuláš v našej škôlke


Do fotogalérie boli pridané nové fotky.


Oznamy

Zápis detí do MŠ

31.01.2018 12:00
Vážení rodičia, termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2018/2019 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.    Tlačivo si...

—————

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55
Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci...

—————


Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste pri platení

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt)  uvádzali správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený Vášmu dieťaťu pri nástupe do MŠ.

Variabilný symbol príspevku za pobyt je 3 – číselný. Symbol sa počas celého pobytu dieťaťa v MŠ nemení!

 

Školské stravovanie

Pri uhrádzaní platby za stravu v MŠ, uvádzajte variabilný symbol 4 – číselný, ktorý je uvedený na šeku za stravu v MŠ.

Ďakujeme