Školská zrelosť

Praktické informácie pre rodičov detí - predškolákov k zápisu do 1. ročníka ZŠ.

Viac informácii tu


Jarné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža bude počas jarných prázdnin, t.j. od 19. 02 - 22. 02. 2018  pre prihlásené deti zabezpečená na bloku A na prízemí v 2. triede.


Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

Keď gašparko sviatok mal, usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.

V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička.

Nikto chvíľu nepostál: zajko s líškou tancoval,

na base im medveď hral, Gašparko mu sľuboval,

že dostane hneď a hneď, za odmenu sladký med.Viac tu: https://ms-tehelna.webnode.sk/products/februar-20121/

karneval

Karneval 2018

 


Prerušená prevádzka

Vážení rodičia!

Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí bude na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici prevádzka MŠ Domaniža dňa

16. 02. 2018, t.j. piatok  prerušená.

Na tento deň budú deti automaticky zo stravy odhlásené.

 

Počas jarných prázdnin, t.j. od 19. – 22. 02. 2018 bude pre prihlásené deti prevádzka zabezpečená na bloku A na prízemí.

V prípade zhoršeného zdravotného stavu prihlásených detí žiadáme, tieto deti odhlásiť v pondelok do 7.15 hod. Ak počet prihlásených detí klesne, bude prevádzka MŠ prerušená aj v čase jarných prázdnin.

Riadna prevádzka MŠ bude pokračovať po jarných prázdninách pondelok 26. 02. 2018 od 6.30 hod.


Prerušená prevádzka MŠ

Vážení rodičia!

Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici bude prevádzka MŠ Domaniža z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušená od 13. – 14. 02. 2018.

MŠ bude opäť otvorená štvrtok 15. 02. 2018 od 6.30hod.

Na tieto dva dni budú všetky deti automaticky zo stravy odhlásené. V prípade pokračujúcej choroby žiadame deti odhlasovať štvrtok do 7.15 hod.


Jarné prázdniny

Vážení rodičia!

V dňoch 19. 02. – 22. 02. 2018 majú žiaci ZŠ jarné prázdniny.

Z organizačných dôvodov zisťujeme záujem rodičov o prevádzku MŠ. V prípade záujmu zapíšte Vaše dieťa vo vstupných vestibuloch „bloku A a B“. Deti prihlasujte najneskôr do 15. 02. 2018 t.j. štvrtok do 12.00 hod.

Materská škola bude otvorená v prípade zapísania min. počtu 10 detí.

 

Dňa 23. 02. 2018 t.j. piatok bude MŠ z prevádzkových dôvodov zatvorená.

 

Riadna prevádzka MŠ pokračuje v pondelok 26. 02. 2018.


KARNEVAL

Vážení rodičia,

karneval pre deti sa uskutoční v stredu 7. 2. 2018 v dopoludňajších hodinách na jednotlivých triedach.

Prosíme Vás, aby ste deťom pripravili masky do skriniek. Vianočné prázdniny

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa bude v čase vianočných prázdnin, t.j. od 27. 12. 2017 do 05. 01. 2018  prevádzka MŠ Domaniža prerušená.

Riadna prevádzka pokračuje v pondelok 08. 01. 2018.


Vianočná besiedka


Čarovačky, povedačky, vinšovačky

V uplynulom týždni nás navštívilo bábkové divadielko Teatro Pimprlo s vianočným predstavením Čarovačky, povedačky, vinšovačky.

Deti tak mali možnosť spoznať ľudové tradície, povery, kúzla vychádzajúce zo spôsobu života ľudí na Slovensku v minulosti za čias, "kedy ľudia v dreveniciach v peci ešte kúrili drevom, keď vianočné stromčeky papierovými reťazami zdobili ..." 


Divadlo - Čarovačky, povedačky, vinšovačky


Mikuláš v našej škôlke

Mikuláš v našej škôlkeVianočné fotenie

Vážení rodičia,

vianočné fotenie detí prostredníctvom f. Foto Jana bude v piatok 20. 10. 2017 od cca 10.00 hod.

 


Do fotogalérie boli pridané nové fotky.


 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riadna prevádzka Materskej školy Domaniža začína 4. septembra 2017, t.j. pondelok od 6.30 hod.

Zoznamy detí zaradených do jednotlivých tried pre školský rok 2017/2018 budú vyvesené na vstupných dverách bloku A a B.

Zároveň Vás žiadame, aby ste deti priviedli najneskôr do 8.00 hod, nakoľko sa budova MŠ zamyká z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.


Rozlúčka predškolákov so škôlkou

Zbohom škôlka, zbohom detičky,                     

nikto nezostáva maličký.

Zbohom škôlka a náš milý dvor.                                   

Narástli sme ako smriečky z hôr. 

 

Materská škola, náš milý dom, podaj nám rúčku na rozlúčku.

Lebo rastieme ako strom a po prázdninách prváčka a prvák som!

Kamaráti želáme vám veľa sily,

aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká aby boli ako kvietky,

aby ste ich rozpoznali všetky.

            Želajú kamaráti a pani učiteľky zo škôlky


Fotogaléria: Rozlúčka predškolákov so škôlkou


Oznam - letné prázdniny

Vážení rodičia!

Prevádzka MŠ Domaniža bude v čase letných prázdnin, t.j. od 03. 07. do 21. 07. 2017 zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A.

 

So súhlasom zriaďovateľa bude v čase od 24. 07. - 31. 08. 2017 prevádzka MŠ prerušená z dôvodu čistenia priestorov MŠ.

Riadna prevádzka MŠ Domaniža bude pokračovať od 04. 09. 2017.


Oznam

Vážení rodičia,

v dňoch 19. a 20. 06. 2017, t.j. pondelok a utorok, budú v čase od 10.00 - 12.00 hod. vydávané rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ Domaniža.


DEŇ DETÍ   2017

Deň detí 2017


Vážení rodičia,

v mene všetkých detí MŠ Domaniža Vám srdečne ďakujeme za darovanie 2% z daní za rok 2016.

Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie telovýchovného náčinia do záhrady MŠ.

Ďakujeme


Sadíme my máje ...

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?

Polievočky hriatej, do hrnka naliatej.

/:Máj, máj, máj, zelený

pod oblôčkom sadený.:/

 

            Máje sme sadili, v škôlke sa tešili

            So spevom a tancom sme sa veselili

            /:Máj, máj, máj, zelený

            pod oblôčkom sadený.:/   

Fotogaléria - Sadíme my máje ...


Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža v čase veľkonočných prázdnin, t.j. 13. a 18. 04. 2017 bude pre prihlásené deti zabezpečená v bloku A na prízemí.


Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia,

termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v od 01.05. – 19.05.2017 denne počas prevádzky materskej školy Domaniža.   

Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy. Tlačivo je potrebné riadne vypísať, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Žiadosť o prijatie musí byť potvrdená lekárom pre deti a dorast ohľadom zdravotného stavu dieťaťa, resp. o jeho spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenie. V prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú vydávané najneskôr do konca júna 2017 (termín bude neskôr upresnený).

 

Podmienky prijatia do MŠ:

  1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou (túto skutočnosť rodič oznámi najneskôr do konca apríla 2017),
  2. deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“),
  3. deti od 3 – 5 rokov,
  4. deti mladšie ako 3 roky budú prijaté  v prípade,  ak bude voľná kapacita v materskej škole.

 

Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).


Oznamy

Zápis detí do MŠ

31.01.2018 12:00
Vážení rodičia, termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2018/2019 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.    Tlačivo si...

—————

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55
Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci...

—————


Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste pri platení

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt)  uvádzali správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený Vášmu dieťaťu pri nástupe do MŠ.

Variabilný symbol príspevku za pobyt je 3 – číselný. Symbol sa počas celého pobytu dieťaťa v MŠ nemení!

 

Školské stravovanie

Pri uhrádzaní platby za stravu v MŠ, uvádzajte variabilný symbol 4 – číselný, ktorý je uvedený na šeku za stravu v MŠ.

Ďakujeme