Zamestnanci

Organizačná štruktúra zamestnancov MŠ Domaniža 

 

Riaditeľka MŠ

Bc. Eva Martišíková

 

Pedagogickí zamestnanci

1. trieda:    Dana Kardošová

                  Mgr. Viera Paholíková

2. trieda:    Soňa Babejová

                  Mgr. Martina Závadská

3. trieda:    Annamária Hradňanská

                  Kvetoslava Kremeňová

4. trieda:    Mgr. Silvia Kukučková

                  Bc. Eva Martišíková

 

Nepedagogickí zamestnanci

Marcela Jaholčíková   -  prevádzkový pracovník

Mária Kardošová        -  prevádzkový pracovník

 

Zamestnanci školskej jedálne

Bc. Anna Pavlovičová  -  vedúca ŠJ

Alena Laginová           -  hlavná kuchárka

Vlasta Haviarová        -  kuchárka

Iveta Miklánková        -  pracovník v prevádzke