Poradné orgány školy

Rada školy

Ing. Marcela Lednická        - predseda RŠ, zástupca rodičov

Monika Dzureková             - zástupca rodičov

Lucia Mišúrová                   - zástupca rodičov

Mgr. Viera Paholíková        - pedagogický zamestnanec

Mgr. Martina Závadská      - pedagogický zamestnance

Mária Kardošová                - nepedagogický zamestnanec

Ladislav Mišúr                    - zástupca zriaďovateľa

Ing. František Špánik         - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Ivana Špániková        - zástupca zriaďovateľa

 

Rada rodičov (ZRŠ)

Monika Dzureková

Ing. Katarína Kardošová

Mgr. Katarína Kardošová

Zuzana Kardošová

Michaela Kvaššayová

Renáta Lednická

Ivana Vančová