Súčasnosť

Terajšia budova MŠ bola do prevádzky uvedená v januári 1986. Budova bola naprojektovaná pre štyri triedy a rozdelená na dva bloky – blok „A“ a „B“, kde každý blok má poschodie a dve triedy. Každá trieda má aj svoju spálňu. Bloky „A“ a „B“ sú vzájomne prepojené kuchyňou a jedálňou, ktorá slúži pre všetky deti.

Od školského roku 2015/2016 sú v prevádzke štyri triedy s celodennou prevádzkou. V jednotlivých triedach sú deti rozdelené podľa veku. Pre všetky triedy sú zriadené spálne, ktoré sú oddelené od tried a pracovní.

Všetky štyri triedy MŠ, ako aj vnútorné priestory boli v spolupráci so zriaďovateľom v rokoch 2014 - 2015 vymaľované, ako aj 1. trieda v bloku B na prízemí, kde bolo zrekonštruované aj WC a sprchový kút.

Triedy sú vybavené detským nábytkom, hrovými kútikmi, didaktickými hračkami a rôznym učebným materiálom prístupným deťom. Všetky triedy sú vybavené výpočtovou technikou – počítačmi, interaktívnymi tabuľami, ktoré sú využívané učiteľkami a deťmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.           

Areál školského dvora tvorí trávnatá a asfaltová plocha využívaná na oddych a hrové aktivity detí počas školského roka. V trávnatej časti  sa nachádzajú preliezačky, hojdačky, šmýkľavka, pohyblivá lavička, záhradný nábytok (stôl, lavičky), drevené domčeky, štyri pieskoviská a predovšetkým dostatok zelene. Deťom sú poskytnuté aj rôzne športové náradie a náčinie, ktoré slúži na rozvoj pohybových zručností detí. Asfaltová časť je prevažne využívaná na prechod i na vykonávanie niektorých športových aktivít – bicyklovanie, športové súťaže – prekážkové dráhy ...  

Areál materskej školy  je oplotený a celoročne udržiavaný čím deťom umožňuje bezpečný a rôznorodý pohyb pri rôznych aktivitách a hrách.