Zápis detí do MŠ

31.01.2018 12:00

Vážení rodičia,

termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2018/2019 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.   

Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy riadne vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami, potvrdenú detským lekárom.

 

Podmienky prijatia do MŠ:

  1. na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov,
  2. prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky),
  3. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  4. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Deti vo veku 2 -3 rokov budú prijaté až po umiestnení všetkých detí nad 3 roky v prípade voľnej kapacity materskej školy.

Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).

 

Viac informácií tu.

—————

Späť