Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55

Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci na 

číslo účtu:   SK48 5600 0000 0028 0818 2010

kód banky: 5600

VS: uvádzajte podľa pridelenia u učiteliek na triedach.

Individuálne informácie ohľadom platieb podáva osobne riaditeľka MŠ.

—————

Späť