Minulosť MŠ

História materskej školy Domaniža siaha až do roku 1949, kedy boli postavené prvé základy pre MŠ. Stavba drevenej budovy trvala až do roku 1951 a svoje brány pre prvé deti otvorila v roku 1952.                                                                                           

Materská škola v tej dobe slúžila ako „poľnohospodársky útulok“ pre deti v rámci socializácie dediny, keď sa zakladali prvé poľnohospodárske družstvá. Jej prevádzka bola zo začiatku otvorená od jari do jesene, teda v čase prác na poliach. No aj napriek tomu, že MŠ bola určená predovšetkým pre deti pracujúcich rodičov, bola dochádzka detí do MŠ veľmi slabá, ako uviedla  vtedajšia riaditeľka „útulku“ p. Terézia Dudáková. Vybudovanie „útulku“ pre deti v obci bola novinka a trvalo niekoľko rokov, kým sa budova celkom naplnila.

Postupom času detí do MŠ (útulku) pribúdalo, menili sa deti a menilo sa aj vedenie. Ako prvá na funkciu riaditeľky v roku 1952 nastúpila p. Terézia Dudáková a po nej funkciu postupne prevzali p. Elena Gavláková, p. Justína Mičicová, p. Jana Pastieriková, p. Hilda Jablonovská, p. Irena Ondrejková a p. Viera Jaholčíková. V učiteľskom zbore taktiež pôsobilo množstvo učiteliek pochádzajúcich z obce a zo širokého okolia ako napr. p. Veronika Žibrúňová, p. Anna Krivá či p. Daniela Babejová.   

Snahou vtedajších riaditeliek a učiteliek MŠ (útulku) bola nielen výchovno-vzdelávacia činnosť, ale predovšetkým socializácia detí z roľníckych rodín a odbúranie nespisovných a českých slov, ktoré sa v tej dobe vo veľkej miere vyskytovali v hovorenej reči. Preto sa spoločne zapájali do diania v obci a organizovali rôzne stretnutia s deťmi a rodičmi, ako napr. „ Odprevádzanie prvákov do 1. ročníka“, „Oslavy výročia SNP“,  „Stretnutie s Dedom Mrázom“, „Detské radovánky spojené s posedením pri vianočnom stromčeku“, „Oslavy MDŽ“, „Detský karneval“, „Oslavy MDD“ a mnohé ďalšie.  

Ich zmena sa pozitívne prejavila vo zvýšenom záujme rodičov o dochádzku detí do MŠ, o čom svedčia aj záznamy v kronike MŠ (vtedajšieho poľnohospodárskeho útulku).