Krúžok Náboženstva

KRÚŽOK NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

 

Krúžok Náboženskej výchovy v MŠ je určený pre deti najstaršej vekovej kategórie a bude prebiehať v priestoroch MŠ (v triede). 

Vyučujúci krúžku Mgr. Viera Paholíková – katechétka bude viesť krúžok podľa stanovených plánov výučby Náboženskej výchovy.

Krúžok Náboženskej výchovy bude 1x týždenne – útorok, v čase od 14.30 hod. do 15.00  hod.