Kredity a vzdelávania zamestnancov MŠ

Prehľad vzdelávaní učiteliek MŠ Domaniža.pdf (118546)

 

p.č.

Meno a priezvisko

Názov absolvovaného seminára, školenia

Spoločnosť

1.

Soňa Babejová

Kurz prvej pomoci

SČK

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

2.

Bc. Anna Dudáková       

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

3.

Bc. Marianna Hrenáková

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

DYS - ťažkosti a ADHD v materskej škole

Pro Solutions

Ako si poradiť s nevhodným a agresívnym správaním detí v kolektíve

Pro Solutions

4.

Mgr. Jana Chalányová

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

5.

Ing. Marcela Lednická

Hravá matematika – čísla a vzťahy

Inšpirácia

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

6.

Bc. Renáta Maková

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

7.

Bc. Eva Martišíková

Vzdelávanie k tvorbe ŠkVP v MŠ

Raabe

Správa registratúry

Asociácia správcov reg.

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Econ Consulting

Hravá matematika – čísla a vzťahy

Inšpirácia

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia

DYS - ťažkosti a ADHD v materskej škole

Pro Solutions

Ako si poradiť s nevhodným a agresívnym správaním detí v kolektíve

Pro Solutions

8.

Bc. Katarína Michálková

Tanec v materskej škole – s úsmevom - Jeseň

Inšpirácia