Zápis detí do MŠ

04.02.2016 20:32

Vážení rodičia,

termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.   

Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy riadne vyplnenú a potvrdenú detským lekárom.

 

Podmienky prijatia do MŠ:

  1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  2. Spravidla sa na dochádzku prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov, deti mladšie ako 3 roky prijímame v prípade, že:
  • je voľná kapacita v materskej škole,
  • rodičia sú zamestnaní,
  • dieťa nie je plienkované.

 

Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).

—————

Späť