Rozlúčka predškolákov so škôlkou

Zbohom škôlka, zbohom detičky,                     

nikto nezostáva maličký.

Zbohom škôlka a náš milý dvor.                                   

Narástli sme ako smriečky z hôr. 

 

Materská škola, náš milý dom, podaj nám rúčku na rozlúčku.

Lebo rastieme ako strom a po prázdninách prváčka a prvák som!

Kamaráti želáme vám veľa sily,

aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká aby boli ako kvietky,

aby ste ich rozpoznali všetky.

            Želajú kamaráti a pani učiteľky zo škôlky


Fotogaléria: Rozlúčka predškolákov so škôlkou


Oznam - letné prázdniny

Vážení rodičia!

Prevádzka MŠ Domaniža bude v čase letných prázdnin, t.j. od 03. 07. do 21. 07. 2017 zabezpečená pre prihlásené deti na bloku A.

 

So súhlasom zriaďovateľa bude v čase od 24. 07. - 31. 08. 2017 prevádzka MŠ prerušená z dôvodu čistenia priestorov MŠ.

Riadna prevádzka MŠ Domaniža bude pokračovať od 04. 09. 2017.


Oznam

Vážení rodičia,

v dňoch 19. a 20. 06. 2017, t.j. pondelok a utorok, budú v čase od 10.00 - 12.00 hod. vydávané rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ Domaniža.


DEŇ DETÍ   2017

Deň detí 2017


Vážení rodičia,

v mene všetkých detí MŠ Domaniža Vám srdečne ďakujeme za darovanie 2% z daní za rok 2016.

Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie telovýchovného náčinia do záhrady MŠ.

Ďakujeme


Sadíme my máje ...

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?

Polievočky hriatej, do hrnka naliatej.

/:Máj, máj, máj, zelený

pod oblôčkom sadený.:/

 

            Máje sme sadili, v škôlke sa tešili

            So spevom a tancom sme sa veselili

            /:Máj, máj, máj, zelený

            pod oblôčkom sadený.:/   

Fotogaléria - Sadíme my máje ...


Veľkonočné prázdniny

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Domaniža v čase veľkonočných prázdnin, t.j. 13. a 18. 04. 2017 bude pre prihlásené deti zabezpečená v bloku A na prízemí.


Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia,

termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v od 01.05. – 19.05.2017 denne počas prevádzky materskej školy Domaniža.   

Tlačivo si môžete osobne zobrať priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky školy. Tlačivo je potrebné riadne vypísať, podpísať obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. Žiadosť o prijatie musí byť potvrdená lekárom pre deti a dorast ohľadom zdravotného stavu dieťaťa, resp. o jeho spôsobilosti navštevovať predškolské zariadenie. V prípade ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú vydávané najneskôr do konca júna 2017 (termín bude neskôr upresnený).

 

Podmienky prijatia do MŠ:

 1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou (túto skutočnosť rodič oznámi najneskôr do konca apríla 2017),
 2. deti, ktoré dovŕšia 5 rokov (majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“),
 3. deti od 3 – 5 rokov,
 4. deti mladšie ako 3 roky budú prijaté  v prípade,  ak bude voľná kapacita v materskej škole.

 

Pri nástupe do materskej školy musia mať deti osvojené základné hygienické návyky (sú schopné samostatne používať WC, nesmú mať plienky).


2% dane

Vážení rodičia !

 

Aj tento rok môžete prispieť k rozvoju MŠ Domaniža darovaním 2% z Vašich daní prostredníctvom nadácie Spoločne pre región.

 

V roku 2014 sme začali spolupracovať s nadáciou Spoločne pre región a práve touto formou spolupráce chceme získať finančné prostriedky pre MŠ na vybavenie školského dvora športovými potrebami.

 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne osobne vyzdvihnúť v MŠ.

 

Ďakujeme.

 

Tlačivá na 2% za rok 2016:

 

Viac informácii tu


OZNAM

Vážení rodičia!

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí v MŠ sa KARNEVAL  ruší!


Zimná olympiáda

Padá sniežik na lúky,
nasaďte si čiapky – klobúky.
Zima už k nám zavítala,
všetko snehom posypala.

Sánky, lyže vytiahneme,
do polí sa rozbehneme.
Tešíme sa snehu, ľadu,
všetko je biele pre parádu.

 

Fotogaléria - Zimná olympiáda


Polročné prázdniny

Vážení rodičia!

Prevádzka MŠ Domaniža bude v čase polročných prázdnin, t.j. 3. 2. 2017 (piatok) zabezpečená pre prihlásené deti v bloku A na prízemí.

Riadna prevádzka po prázdninách pokračuje v pondelok 6. 2. 2017.


Zimné radovánky

    Len čo Janko ráno vstal,snehuliak11.jpg   
    na oblok sa vyštveral.
    A z obloka do dvora
    s údivom sa pozerá.   
    Všade vidí biely svet,
    svieti z cesty, z domov, striech.
    A od plota, je to tak,
    smeje sa naň snehuliak.

 

Fotogaléria - Zimné radovánky 1/2017Prevádzka MŠ v čase vianočných prázdnin

Vážení rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa, bude pravádzka MŠ v čase vianočných prázdnin, t.j. od 23. 12. 2016 do 05. 01. 2017 prerušená.

Riadna prevádzka MŠ bude pokračovať v pondelok 09. 01. 2017.


Vianočná besiedka

Nech láska, pokoj svetom vládne

a nenávisť nech do priepasti padne.

Nech sa slovo Vianoce so šťastím v ústach ligoce.

Nech aj vy spolu prežijete

radostné chvíle na tomto svete.

Zabudnete staré bôle,

pokoj ľuďom dobrej vôle.

 

 

Vianočná besiedka  -  16. 12. 2016


Vitaj, vitaj, Mikuláš ...

christmas santa claus christmas hats vector

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?

    Celý rok sme poslúchali,
    aj si uši umývali.
    Žiaden z nás sa nebil veru,
    na kolene nemal dieru.

        Tak ako sme sľúbili,
        všetci sme sa ľúbili.
        Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
        nikto z nás už čakať nechce.

 

Mikuláš 2016


 

Milá babka, milý dedko, ďakujeme Vám za všetko.

Za tie chvíle starosti, úsmevu i radosti.

Máme Vás veľmi radi, chceme Vám darček dať.

Je to darček skromný, malý, o to viac s láskou daný.

Je to slovko ĎAKUJEME, ktoré Vám vždy radi povieme.

 

DEDKO, BABKA ĽÚBIME VÁS!

 

 Besiedka pre starých rodičov - jesenné tvorivé dielne 


Vážení rodičia!

MŠ Domaniža bude v čase jesenných prázdnin, t.j. 28. a 31. 10. 2016 otvorená.

Prevádzka MŠ bude zabezpečená pre prihlásené deti na "bloku A - na prízemí".

 

Riadna prevádzka pokračuje v stredu 02. 11. 2016 od 6.30 hod.Jesenné prázdniny

Vážení rodičia!

V dňoch 28. 10. a 31. 10 2016 (t.j. piatok a pondelok) majú žiaci ZŠ jesenné prázdniny.

Z organizačných dôvodov zisťujeme záujem rodičov o prevádzku MŠ v týchto dňoch. V prípade záujmu o dochádzku v čase jesenných prázdnin, zapíšte Vaše dieťa na priložené hárky v „blokoch A a B“.

MŠ bude otvorená v prípade zapísania min. počtu 10 detí.

 

Riadna prevádzka MŠ pokračuje v stredu 02. 11. 2016 od 6.30 hod.


Vianočné fotenie

Vážení rodičia!

V utorok - 25. 10. 2016 príde do našej materskej školy fotograf - ARGIPHOTO Žilina s ponukou vianočného fotenia. V prípade záujmu o fotenie, nahlasujte Vaše dieťa triednym učiteľkám.


Oznam

V stredu, t.j. 28. 9. 2016 návštívia deti 3. a 4. triedy miestne družstvo pri príležitosti svetového dňa mlieka na školách.

Prosíme rodičov, aby deti vhodne obliekli a obuli.

Ďakujeme

Fotogaléria - Deň mlieka na školách


Denná organizácia prijímania a odovzdávania detí do MŠ:

Prijatie detí do tried:

Blok A:

 • v čase od 6.30 – 7.00 hod. sa deti z 2. triedy (prízemie) a 4. triedy (poschodie) schádzajú na prízemí bloku A, 
 • od 7.00 hod. odovzdávajú rodičia deti učiteľkám na kmeňové triedy podľa zaradenia do tried.

Blok B:

 • v čase od 6.30 – 7.00 hod. sa deti z 1. triedy (prízemie) a 3. triedy (poschodie) schádzajú na prízemí bloku B,
 • od 7.00 hod. odovzdávajú rodičia deti učiteľkám na kmeňové triedy podľa zaradenia do tried.   

 

Odovzdávanie detí rodičom:

Blok A:

 • od 14.30 – 15.30 hod. na kmeňových triedach podľa zaradenia do tried,
 • od 15.30 – 15.45 hod. budú všetky ostávajúce deti z 2. a 4. triedy sústredené na prízemí bloku A.   

Blok B:

 • od 14.30 – 15.30 hod. na kmeňových triedach podľa zaradenia do tried,
 • od 15.30 – 15.45 hod. budú všetky ostávajúce deti z 1. a 3. triedy sústredené na prízemí bloku B.   

 

Prosíme rodičov, aby z bezpečnostných a organizačných dôvodov priviedli deti do MŠ najneskôr do 8.00 hod. 


Dovidenia škôlka milá ...

Ahoj bába, kočík malý,
radi sme sa s tebou hrali.
Česali ťa za vlásky,
kreslili ti obrázky.

Formulka aj tebe mávam,
mladšiemu ťa prenechávam.
Aj ostatné autíčka,
lúčim sa s tebou školička.

Bolo nám tu dobre, dobre s vami,
otvárajú sa však školské brány.
Veľkej školy budem žiakom,
vám všetkým ostávam kamarátom.

Rozlúčka s predškolákmi


         

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli darovaním 2% zo svojich daní, ako aj za pomoc MŠ či už formou kúpy papierových vreckoviek, toaletného papiera pre deti, kancelárskeho a farebného papiera, hračiek a pod. ...

Všetkým patrí veľká vďaka.


Vážení rodičia,

v termíne od: 13. 06. 2016 – 17. 06. 2016 budú vydávané „Rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2016/2017“.

Rodičia detí budú telefonicky oboznámení s prijatím – neprijatím dieťaťa do MŠ a následne, v stanovenom termíne si osobne aj s dieťaťom a rodným listom dieťaťa prídu po rozhodnutie do MŠ.


Deň Zeme v našej MŠ

Fotogaléria:

Deň ZEME - 22. 4. 2016


DHZ Domaniža v našej škôlke

Piatkové dopoludnie bolo pre každého škôlkára určite plné zážitkov. Do našej materskej školy prijali pozvanie členovia Dobrovoľného hasičského zboru Domaniža. Aj keď každý škôlkár bol zvedavý na krásne červené hasičské auto, prekvapenie, ktoré si pre nás členovia DZH pripravili by nikto nečakal.

Keď všetci škôlkári prišli na dvor, veru boli prekvapení - v záhrade nám vypukol požiar. "Čo teraz budeme robiť? Zavolajme hasičov!" A veru prišli, na peknom červenom aute a dokonca so sirénou. Potom sme už so zatajeným dychom sledovali ich premyslenú spoluprácu a odvahu pri hasení požiaru. Veru sme si všetci vydýchli, keď sa im požiar podarilo zahasiť.

Zážitkov sme mali veľa, ale otázok viacej. "Prečo je tá hadica taká dlhá? Načo máte sekeru, rebrík? Prečo je na tej prilbe baterka? Aj v týchto otázkach nám boli členovia DHZ Domaniža nápomocní a trpezlivo na všetky otázky odpovedali a predovšetkým nám ukázali to krásne červené hasičské auto, na ktoré boli všetci zvedaví a mohli si vyskúšať aké je to sedieť v hasičskom aute.

Všetko čo si pre nás členovia DHZ pripravili bolo podľa detí "wau, perfektné". Ďakujeme za ich ukážku a trpezlivé odpovede na naše zvedavé otázky.

DHZ Domaniža v našej škôlke


      Vážení rodičia,

srdečne ďakujeme všetkým, ktorý v minulom roku prispeli našej materskej škole darovaním 2% z daní v sume 377,95 €.

Aj tento rok môžete prispieť k jej rozvoju a skvalitneniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu detí.

 

Za Vašu podporu zo srdca ďakujeme.


Návšteva v 1.A triede ZŠ Domaniža

"Až raz budem žiačikom prvej triedy,

naučím sa písmenká z abecedy ..."

Už čoskoro si takto budú spievať aj naši predškoláci. Pýtajú sa: "Čo sa asi v prvej triede naučím? Naučím sa písať a čítať písmenká, písať číslice?"  Otázok mali mnoho, tak sa sme sa rozhodli ísť pozrieť našich kamarátov zo škôlky, z ktorých sú už usilovní prváci.

Naši kamaráti sa toho už veľa naučili: prečítali nám, spočítali príklady a spoločne sa s nami zahrali a zaspievali. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.


Návšteva v 1.A triede ZŠ Domaniža


Oznamy

Zápis detí do MŠ

04.02.2016 20:32
Vážení rodičia, termín podávania „Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy“ na školský rok 2017/2018 bude v mesiaci máj denne počas prevádzky materskej školy.    Tlačivo si...

—————

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

09.01.2015 21:55
Žiadáme rodičov, aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt) v sume 10 € uhrádzali najneskôr do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci...

—————


Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste pri platení

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (príspevok za pobyt)  uvádzali správny variabilný symbol, ktorý bol pridelený Vášmu dieťaťu pri nástupe do MŠ.

Variabilný symbol príspevku za pobyt je 3 – číselný. Symbol sa počas celého pobytu dieťaťa v MŠ nemení!

 

Školské stravovanie

Pri uhrádzaní platby za stravu v MŠ, uvádzajte variabilný symbol 4 – číselný, ktorý je uvedený na šeku za stravu v MŠ.

Ďakujeme